Kunst verbindt!

Stichting Kunst Loon op Zand

Kunst kan boeien en kan je beroeren, ontroeren, verbazen en vertederen.

Ons doel is om alle vormen van kunst dichtbij  de mensen te brengen.


Stichting Kunst Loon op Zand zet zich in voor het bevorderen van kunst en cultuur binnen de gehele gemeente Loon op Zand.

De stichting doet dat door het organiseren van  exposities, veilingen en andere culturele evenementen, het faciliteren van uitvoerend kunstenaars 

en door de gemeente en andere instanties gevraagd en ongevraagd te adviseren over kunst- en cultuurbeleid.


Enkele evenementen zijn de jaarlijkse kunstmarkt “Zicht op Loon” 

rondom het Witte Kasteel in Loon op Zand 

en de jaarlijkse tentoonstelling van 

regionale kunstenaars in de Gildenbond in Kaatsheuvel.


De stichting doet dit geheel belangeloos. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers.

Onze inkomsten worden enkel gevormd door bijdragen van onze sponsoren 

en door de inkomsten uit de evenementen die worden georganiseerd.


U kunt het bestuur bereiken via het mailadres

Kunst blijft je boeien en verbazen….

Copyright Osman Kubal